Handelsbetingelser

Produktinformation:

På www.tøris.dk kan du finde oplysninger om varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til sn@toris.dk

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende, men vil fremgå af www.tøris.dk. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Dansk Tøris Teknik accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling:

Købers bestilling af varer fra www.tøris.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til www.tøris.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og www.tøris.dk er først indgået, når www.tøris.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:

De kontooplysninger, du indtaster ved køb af varer, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto den dag, varen afgår fra www.tøris.dk.

Accepterede betalingsmetoder:

Dankort og VISA/Dankort.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til www.tøris.dk på dagen for varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for www.tøris.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

www.tøris.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.

Fortrydelsesret

På grund af varens beskaffenhed er der ingen fortrydelsesret.

Hjemmesiden www.tøris.dk drives af firmaet:

Dansk Tøris Teknik CVR nr: 28480482
TELEFON 70261112, Høllvej 117, 7080 Børkop

Forbehold for ændringer:

Dansk Tøris Teknik forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Links:

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbrug.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbrug.dk

Vi hjælper store & små

Skriv til os

70 26 11 12